Київський район м. Полтави заснований у 1952 році, має територію 5437,8 гектарів, що складає 52,8 % від загальної площі міста Полтави. Станом на січень 2016 року в районі проживає близько 90 тис. осіб.
   
 
Сьогодні:
понеділок, 25 червня
   
 

Мешканцям району до відома

Органи праці та соціального захисту населення призначаються такі видів державної допомоги сім’ям з дітьми:

 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

   Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів. Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

   Розмір допомоги непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб’єкти підприємницької діяльності встановлюється у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць. 

Мінімальний розмір допомоги становить з 01.01.2014 – 304,50 грн.; з 01.07.2014 — 312,50 грн., з 01.10.2014 – 325,25 грн. на місяць.

Допомога при народженні дитини

     Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини,  опікуну, які постійно проживають разом з  дитиною.

    Розмір допомоги при народженні дитини визначається в залежності від кількості дітей, які народила та виховала жінка.

    Допомога при народженні дитини нараховується у розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановлених на день народження дитини.

    Допомога при народженні дитини надається у сумі кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму - на першу дитину, кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму - на другу дитину, і кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму - на третю і кожну наступну дитину та становить:

на першу дитину з 01.01.2014 - 30960 грн., з 01.07.2014 — 31770 грн., з 01.10.2014 – 33060 грн.;

– на другу дитину з 01.01.2014 – 61920 грн., з 01.07.2014 — 63540 грн.,  з 01.10.2014 – 66120 грн.;

на третю і наступну дитину з 01.01.2014 - 123840 грн., з 01.07.2014 — 127080 грн., з 01.10.2014 – 132240 грн.

           Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини: з 01.01.2014 - 10320 грн., з 01.07.2014 — 10590 грн., з 01.10.2014 – 11020 грн.

Решта суми допомоги виплачується рівними частинами:

- на  першу  дитину протягом наступних 24 місяців (з 01.01.2014 – 860,00 грн., з 01.07.2014 — 882,50 грн., з 01.10.2014 – 918,33 грн. щомісяця),

- на другу дитину протягом наступних 48 місяців (з 01.01.2014 – 1075,00 грн., з 01.07.2014 — 1103,13 грн., з 01.10.2014 – 1147,92 грн. щомісяця);

- на третю і наступну дитину протягом наступних 72 місяців (з 01.01.2014 – 1576,67 грн., з 01.07.2014 — 1617,92 грн., з 01.10.2014 – 1683,61 грн. щомісяця).

       Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за  її  призначенням надійшло не  пізніше ніж через 12 календарних місяців  після народження дитини.

      У разі народження двійні   або  більшої кількості дітей кожна дитина з їх числа вважається наступною. Зазначена допомога призначається опікуну на кожну взяту під опіку дитину у  розмірі, установленому при народженні першої дитини.

Допомога при усиновленні дитини

Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, після 1 січня 2009 року, незалежно від її віку.

Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину у розмір та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні першої дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення.

Якщо рішення про усиновлення набрало законної сили після 01.01.2014 виплата допомоги при усиновленні дитини провадиться у розмірі: з 01.01.2014 - 30960 грн., з 01.07.2014 — 31770 грн., з 01.10.2014 – 33060 грн.

     Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років: з 01.01.2014 - 10320 грн., з 01.07.2014 — 10590 грн., з 01.10.2014 – 11020 грн.

Решта суми допомоги виплачується рівними частинами протягом наступних 24 місяців (з 01.01.2014 – 860,00 грн., з 01.07.2014 — 882,50 грн., з 01.10.2014 – 918,33 грн.  щомісяця).

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

              Зазначена допомога призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами для непрацюючих осіб та осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а для працюючих осіб - з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення.

      Право на виплату допомоги має один з батьків дитини, усиновитель, опікун, дідусь, бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною.

      Зазначена допомога виплачується у розмірі що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб  (з 01.01.2014 – 1218 грн., з 01.07.2014 — 1250 грн., з 01.10.2014 – 1301 грн. щомісяця) та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менш як 130 гривень.

Допомога на дітей одиноким матерям

    Право на цю допомогу мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом РАЦС за вказівкою матері.

           Право на допомогу на дітей одиноким матерям також має мати (батько)  дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

   Розмір допомоги дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 календарних місяців, але не менш як 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

   Допомога призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

   Допомога на дітей одиноким матерям призначається на кожну дитину, незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

  Допомога призначається особам, визначеними в установленому порядку опікунами і піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин, які залишилися без батьківського піклування та відповідно до законодавства набули статусу дитини-сироти, позбавленої батьківського піклування. Допомога не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

    Допомога призначається в розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

- для дітей до 6 років: з 01.01.2013- 1944 грн.; з 01.12.2013 – 2064 грн. щомісяця;

- для дітей від 6 до 18 років: з 01.01.2013- 2420 грн.;  з 01.12.2013 – 2572 грн. щомісяця;

   Якщо на дитину виплачуються пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.     

    Допомога призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно.

Інші повідомлення:

18.01.2017
У зв’яку з надмірними снігопадами та внаслідок різкого перепаду температур на покрівлях будинків утворилися бурульки, які при падінні становлять загрозу для життя людей.Шановні полтавці! Звертаємося до вас з проханням уникати небезпечних ділянок зі скупченням снігових брил та бурульок на покрівлях будинків! Будьте уважними та обережними!Якщо ви виявили на дахах будівель бурульки, які несуть загрозу життю та здоров'ю громадян, повідомляйте про небезпеку за телефоном 15-80.
19.11.2015
Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом ”
17.02.2015
Рішенням позачергової сорок восьмої сесії Полтавської міської ради надано субвенцію Київській районній в м. Полтаві раді для фінансування діяльності органів самоорганізації населення на 2015 рік. На підставі цього рішення у ході проведення 59-ї сесії Київської районної в м. Полтаві ради шостого скликання при затвердженні заходів Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення у Київському районі м. Полтави на 2015 рік передбачено напрямки використання цих коштів. Одним з таких напрямків є заохочення легалізованих органів самоорганізації населення, що працюють на території Київського району м. Полтави, за добросовісне виконання власних повноважень відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення».
30.09.2014
Постановою Київської районної у місті Полтаві виборчої комісії Полтавської області від 25 вересня 2014 року № 64 зареєстровано депутатами Київської районної в м. Полтаві ради по багатомандатному виборчому округу наступних за черговістю кандидатів у депутати у виборчому списку Полтавської міської організації Партії регіонів:Ткачука Олександра Костянтиновича, 1976 року народження, громадянина України, освіта вища, являється заступником директор фірми ТОВ «Полтава- Автосвіт», проживає у м.Полтаві, вул. Баленка, буд.13, кв. 84;Сливкіну Віру Іванівну, 1968 року народження, громадянку України, освіта вища, працює головним спеціалістом відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення Полтавської ОДА, проживає в м.Полтаві , вул. Шевченка, 96, кв.45.Повноваження депутатів Київської районної в м. Полтаві ради шостого скликання Ткачука О.К., Сливкіної В.І. починаються з 30 вересня 2014 року