Київський район м. Полтави заснований у 1952 році, має територію 5437,8 гектарів, що складає 52,8 % від загальної площі міста Полтави. Станом на січень 2016 року в районі проживає близько 90 тис. осіб.
   
 
Сьогодні:
п’ятниця, 22 червня
   
 

Мешканцям району до відома

 

 

Щодо набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 585 «Про затвердження Порядку надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів»

 

З 9 червня 2011 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 585 «Про затвердження Порядку надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів» (опублікована у виданнях: «Урядовий кур'єр» вiд 09.06.2011 № 104, «Офіційний вісник України» вiд 14.06.2011, № 42, стаття 1718).

 

                                                                       

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                       П О С Т А Н О В А 
                
   від 25 травня 2011 р. N 585
                              Київ

       Про затвердження Порядку надання пільг інвалідам, 
       членам їх сімей, законним представникам інвалідів
          (дітей-інвалідів), підприємствам, установам,
         організаціям громадських організацій інвалідів
             та сфери соціального захисту населення
                   на безоплатне паркування і
                зберігання транспортних засобів
 

    Відповідно до статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) Кабінет Міністрів 
України п о с т а н о в л я є:

    Затвердити Порядок надання пільг інвалідам, членам їх сімей, 
законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам,
установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери
соціального захисту населення  на  безоплатне  паркування  і
зберігання транспортних засобів, що додається.
 
Прем'єр-міністр України                      М.АЗАРОВ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                            постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 25 травня 2011 р. N 585

                            ПОРЯДОК 
           надання пільг інвалідам, членам їх сімей,
      законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів),
       підприємствам, установам, організаціям громадських
       організацій інвалідів та сфери соціального захисту
               населення на безоплатне паркування
               і зберігання транспортних засобів
 
                        Загальні питання

    1. Цей Порядок визначає механізм  надання пільг власникам 
транспортних засобів, зазначеним у частині шостій статті 30 Закону
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
( 875-12 ), на безоплатне паркування на спеціально обладнаних або
відведених  майданчиках  для  паркування  (далі - безоплатне
паркування) і на безоплатне зберігання на автостоянках, на яких
надаються  послуги  із зберігання транспортних засобів, крім
автостоянок  -  гаражних  кооперативів  (далі  -  безоплатне
зберігання).

    2. Право на безоплатне паркування і зберігання транспортних 
засобів надається:

    інвалідам з ураженням  опорно-рухового  апарату,  які  є 
власниками транспортних засобів, користуються ними за довіреністю
або отримали їх відповідно до Порядку забезпечення інвалідів
автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 999 ( 999-2006-п ) (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 30, ст. 2130) (далі - інваліди);

    членам сімей інвалідів, яким згідно із зазначеним Порядком 
( 999-2006-п ) передано право на користування автомобілем;

    законним представникам недієздатних інвалідів (дітей-інвалідів), які є власниками транспортних засобів, користуються ними за довіреністю або отримали їх відповідно до зазначеного Порядку (999-2006-п) і  перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з    ураженням опорно-рухового апарату (далі - законні представники інвалідів); 

    підприємствам, установам, організаціям громадських організацій 
інвалідів та сфери соціального захисту населення, які є  власниками
транспортних  засобів  і перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з
ураженням    опорно-рухового апарату (далі - організації).

    Не мають права на безоплатне зберігання транспортних засобів 
згідно з цим Порядком фізичні та юридичні особи, зазначені в
абзацах другому - п'ятому цього пункту, що є власниками гаражів,
розташованих у населеному пункті, в якому зареєстровані такі особи.

    3. Належність організацій до громадських організацій інвалідів  регулюється  законодавством  та  статутами   таких організацій. 

    До установ сфери соціального захисту населення належать: 

    реабілітаційні центри для інвалідів (дітей-інвалідів); 

    Міністерство праці   та  соціальної  політики  Автономної 
Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту
населення   обласних,   Київської  міської  держадміністрацій,
управління праці та соціального захисту населення Севастопольської
міськдержадміністрації  (далі  - регіональні органи праці та
соціального захисту населення);

    управління праці та соціального захисту населення районних, 
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурні
підрозділи з питань праці та соціального захисту  населення
виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі - районні
органи праці та соціального захисту населення);

    будинки-інтернати; 

    територіальні центри соціального обслуговування; 

    інші державні та комунальні установи, статутами (положеннями) 
яких   передбачено  надання  послуг  інвалідам  з  ураженням
опорно-рухового апарату.

    До транспортних засобів, власникам яких може надаватися право 
на  безоплатне  паркування  та  зберігання, належать легкові
автомобілі і автобуси, що вважаються такими відповідно до Закону
України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ).

           Безоплатне паркування транспортних засобів 
    4. Документом, що посвідчує право на безоплатне паркування
транспортного засобу, є пенсійне посвідчення або посвідчення
отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість
пенсії, які містять запис про інвалідність у зв'язку з ураженням
опорно-рухового апарату.

    5. Безоплатне паркування здійснюється шляхом розташування 
транспортного засобу на місці для безоплатного паркування з
урахуванням дорожніх знаків та дорожньої розмітки, а також з
дотриманням Правил паркування транспортних засобів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1342
( 1342-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N  96,
ст. 3314), і Правил дорожнього руху, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001  р.  N  1306
( 1306-2001-п  ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 41,
ст. 1852). При цьому в лівому нижньому куті лобового  скла
транспортного засобу розміщується зазначене у пункті 4 цього
Порядку посвідчення в розгорнутому вигляді.

           Безоплатне зберігання транспортних засобів 
    6. Органи місцевого самоврядування:

    встановлюють з урахуванням потреби кількість  місць  для 
безоплатного зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх
сімей, законних представників інвалідів та організацій (далі -
місця для безоплатного зберігання транспортних засобів) на всіх
автостоянках незалежно від форми власності, що є суб'єктами
господарської діяльності або належать зазначеним суб'єктам, які
надають послуги із зберігання транспортних засобів, що належать
громадянам  (крім  автостоянок  -  гаражних кооперативів), і
охороняються;

    визначають обсяг видатків місцевого бюджету на відповідний 
рік, необхідний для облаштування місць для безоплатного зберігання
транспортних засобів, та передбачають  компенсаційні  виплати
власникам автостоянок, на яких згідно з рішенням органу місцевого
самоврядування виділено зазначені місця, сума яких обчислюється з
урахуванням  їх  кількості, фактичного часу зберігання таких
транспортних засобів на автостоянці та економічно обґрунтованих
тарифів на послуги з їх зберігання протягом року.

    7. Виконавчі  органи  сільських, селищних і міських рад 
визначають порядок компенсаційних виплат власникам автостоянок
вартості послуг із зберігання транспортних засобів інвалідів,
членів їх сімей, законних представників інвалідів та організацій,
що надані безкоштовно, а також їх звітування.

    8. Власник автостоянки, на якій відповідно до рішення органу 
місцевого самоврядування  надаються  місця  для  безоплатного
зберігання транспортних засобів, зобов'язаний розмістити зазначене
рішення та інформацію про кількість таких місць у службовому
приміщенні, в якому обладнане робоче місце чергового, та на
інформаційному стенді автостоянки.

    9. Підставою  для  надання  на  автостоянці  місця  для 
безоплатного зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх
сімей, законних представників інвалідів та організацій є видане
органом  місцевого  самоврядування направлення, адресоване її
власникові, у якому, зокрема, зазначаються марка і номерний знак
такого транспортного засобу.

    10. Для  отримання  права  на  користування  місцем для 
безоплатного зберігання транспортного засобу  на  автостоянці
інваліди, члени їх сімей, законні представники інвалідів подають
до районного органу праці та соціального захисту населення за
зареєстрованим місцем проживання такі документи:

    заяву, заповнену інвалідом, членом його сім'ї або законним 
представником інваліда,  із  зазначенням  місця   розташування
автостоянки, на якій заявник виявив намір отримати місце для
безоплатного зберігання транспортного засобу;

    оригінал та копію паспорта інваліда, члена його  сім'ї, 
законного представника інваліда;

    оригінал та  копію  пенсійного  посвідчення інваліда або 
посвідчення  отримувача  державної  соціальної  допомоги,  що
виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність у
зв'язку з ураження опорно-рухового апарату;

    оригінал та копію свідоцтва про реєстрацію транспортного 
засобу;

    оригінал та копію посвідчення на право керування транспортним 
засобом відповідної категорії;

    оригінал та копію довіреності на керування  транспортним 
засобом (за наявності);

    оригінал та   копію   свідоцтва  про  шлюб,  народження, 
усиновлення, документів про опіку або піклування, рішень суду та
інших документів, що підтверджують взаємні права та обов'язки (для
членів сім'ї та законних представників інваліда).

    11. Для отримання  права  на  користування  місцем  для 
безоплатного  зберігання  транспортного засобу на автостоянці
організація подає до районного органу праці та соціального захисту
населення за місцем її державної реєстрації:

    заяву за  підписом  керівника, скріпленим печаткою такої 
організації, із зазначенням місця розташування автостоянки, на
якій  заявник  виявив намір  отримати місце для безоплатного
зберігання транспортного засобу;

    копію статуту (положення) організації, що засвідчена підписом 
керівника, скріпленим печаткою такої організації;

    копію свідоцтва про реєстрацію організації, що засвідчена 
підписом керівника, скріпленим печаткою зазначеної організації;

    оригінал та копію свідоцтва про реєстрацію транспортного 
засобу;

    оригінал та  копію посвідчення водія на право керування 
транспортним засобом відповідної категорії;

    оригінал та копію довіреності на користування транспортним 
засобом (за наявності);

    інформаційну довідку про надання послуг інвалідам з ураженням 
опорно-рухового апарату (кількість перевезень, їх маршрут, мета,
кілометраж, періодичність протягом року (місяця), прізвище, ім'я,
по батькові, підписи та номери  телефонів  інвалідів,  яким
надавалися послуги з перевезення), засвідчену підписом керівника,
що скріплений печаткою такої організації.  Зазначена  вимога
поширюється тільки на організації недержавної форми власності.

    12. Оригінали документів, зазначених у пунктах 10-11 цього 
Порядку, повертаються заявникові після  проведення  перевірки
достовірності відомостей, що в них містяться.
     Інваліди, члени їх сімей, законні представники інвалідів, 
керівники організацій несуть персональну відповідальність  за
достовірність відомостей, що містяться у поданих документах.

    13. Районний орган праці та соціального захисту населення на 
підставі заяви про надання права на користування місцем для
безоплатного зберігання транспортного засобу на автостоянці:

    реєструє заяву у спеціальному журналі; 

    перевіряє достовірність відомостей, що містяться у поданих 
документах;

    перевіряє наявність у пенсійному посвідченні або посвідченні 
отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість
пенсії, запису  про  інвалідність  у  зв'язку  з  ураженням
опорно-рухового апарату   інваліда   (дитини-інваліда)  -  для
інвалідів, членів їх сімей та законних представників інвалідів;

    перевіряє наявність у статутах  (положеннях)  організацій 
інформації про провадження діяльності з надання послуг інвалідам з
ураженням опорно-рухового апарату - для організацій;

    проводить вибіркову  перевірку  належності   осіб,   яким 
надавалися  послуги з перевезення, до інвалідів з ураженням
опорно-рухового апарату на підставі  використання  відомостей
Централізованого  банку  даних   з проблем інвалідності та з
урахуванням потреби зазначеної категорії осіб у реабілітаційних
заходах, а також телефонне опитування таких осіб;

    подає у двотижневий строк з дати находження всіх належним 
чином оформлених документів органові місцевого самоврядування
інформацію про наявність підстав для видачі заявникові направлення
на безоплатне зберігання транспортного засобу на автостоянці або
надсилає мотивовану відмову.

    14. Орган місцевого самоврядування на основі поданої районним 
органом праці та соціального захисту населення інформації приймає
у місячний строк рішення щодо видачі інвалідам, членам їх сімей,
законним представникам інвалідів та організаціям направлення на
безоплатне зберігання транспортного засобу на автостоянці, місце
розташування якої задовольняє заявника. У направленні обов'язково
зазначаються  прізвище, ім'я, по батькові заявника та місце
розташування автостоянки.
     У разі обмеженої кількості місць для зберігання транспортних 
засобів на автостоянці під час прийняття такого рішення орган
місцевого самоврядування надає перевагу інвалідам, членам їх
сімей, законним представникам інвалідів.

    15. Власник автостоянки зобов'язаний у місячний строк після 
видачі інваліду, члену його сім'ї, законному  представникові
інваліда та організації направлення на безоплатне зберігання
транспортного засобу на автостоянці надати місце на  строк,
зазначений у направленні, про що повідомити у тижневий строк
заявника, орган місцевого самоврядування і районний орган праці та
соціального захисту.

    16. Строк безоплатного зберігання транспортного засобу за 
умови його наявності в користуванні інвалідів, членів їх сімей,
законних  представників інвалідів відповідає строку, на який
встановлено інвалідність  згідно  із  записом  у  пенсійному
посвідченні  або  посвідченні отримувача державної соціальної
допомоги, що виплачується замість пенсії. Для організацій такий
строк становить один рік.
     Після закінчення  зазначеного строку, якщо його не було 
продовжено протягом одного місяця, інваліди, члени їх сімей,
законні представники інвалідів та організації позбавляються права
на безоплатне зберігання транспортного засобу та зобов'язані
звільнити надане їм місце.

    Кількість місць  для безоплатного зберігання транспортних 
засобів, які надаються організації, не  перевищує  кількості
транспортних засобів, що перебувають у власності організації або
використовуються її представниками за довіреністю для перевезення
інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

    17. Інваліди, члени їх сімей, законні представники інвалідів 
або організації, які набули права на безоплатне  зберігання
транспортного засобу на автостоянці, повинні дотримуватися Правил
зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 115
( 115-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 191).

    18. Інваліди, члени їх сімей, законні представники інвалідів 
або організації, яким надано місця для безоплатного зберігання
транспортних засобів, а також власники автостоянок не мають права
розміщувати на таких місцях інші транспортні засоби, ніж ті, що
зазначені у направленні.

    19. Підставою для анулювання направлення  на  безоплатне 
зберігання транспортного засобу на автостоянці є реорганізація,
ліквідація організації, смерть інваліда, члена його сім'ї або
законного представника інваліда, дострокове зняття інвалідності.

    У такому разі подальша видача направлень
здійснюється  в порядку загальної черги, що складається  з  усіх
осіб  та організацій, узятих на облік згідно з пунктами
10-14 цього Порядку.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші повідомлення:

18.01.2017
У зв’яку з надмірними снігопадами та внаслідок різкого перепаду температур на покрівлях будинків утворилися бурульки, які при падінні становлять загрозу для життя людей.Шановні полтавці! Звертаємося до вас з проханням уникати небезпечних ділянок зі скупченням снігових брил та бурульок на покрівлях будинків! Будьте уважними та обережними!Якщо ви виявили на дахах будівель бурульки, які несуть загрозу життю та здоров'ю громадян, повідомляйте про небезпеку за телефоном 15-80.
19.11.2015
Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом ”
17.02.2015
Рішенням позачергової сорок восьмої сесії Полтавської міської ради надано субвенцію Київській районній в м. Полтаві раді для фінансування діяльності органів самоорганізації населення на 2015 рік. На підставі цього рішення у ході проведення 59-ї сесії Київської районної в м. Полтаві ради шостого скликання при затвердженні заходів Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення у Київському районі м. Полтави на 2015 рік передбачено напрямки використання цих коштів. Одним з таких напрямків є заохочення легалізованих органів самоорганізації населення, що працюють на території Київського району м. Полтави, за добросовісне виконання власних повноважень відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення».
30.09.2014
Постановою Київської районної у місті Полтаві виборчої комісії Полтавської області від 25 вересня 2014 року № 64 зареєстровано депутатами Київської районної в м. Полтаві ради по багатомандатному виборчому округу наступних за черговістю кандидатів у депутати у виборчому списку Полтавської міської організації Партії регіонів:Ткачука Олександра Костянтиновича, 1976 року народження, громадянина України, освіта вища, являється заступником директор фірми ТОВ «Полтава- Автосвіт», проживає у м.Полтаві, вул. Баленка, буд.13, кв. 84;Сливкіну Віру Іванівну, 1968 року народження, громадянку України, освіта вища, працює головним спеціалістом відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення Полтавської ОДА, проживає в м.Полтаві , вул. Шевченка, 96, кв.45.Повноваження депутатів Київської районної в м. Полтаві ради шостого скликання Ткачука О.К., Сливкіної В.І. починаються з 30 вересня 2014 року