Київський район м. Полтави заснований у 1952 році, має територію 5437,8 гектарів, що складає 52,8 % від загальної площі міста Полтави. Станом на січень 2016 року в районі проживає близько 90 тис. осіб.
   
 
Сьогодні:
середа, 24 липня
   
 

Мешканцям району до відома


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про зміни законодавства щодо надання пільг та субсидій

Стосовно соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами для надання пільг і субсидій
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” (далі – Постанова) затверджено соціальні норми житла (для оплати користування житлом, централізованого та індивідуального опалення) та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами (централізоване постачання холодної і гарячої води, централізоване водовідведення, електропостачання, газопостачання, вивезення побутових відходів) для надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
Соціальна норма житла для надання пільг залишилася на рівні нині діючих норм площі житла: 21 кв. м площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю, а для сімей ветеранів війни, що складаються лише з непрацездатних осіб (статті 12, 13, 14 і 15 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), для опалення житла у разі використання газу для опалення - 42 кв. м опалюваної площі на одну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 кв. м на сім’ю.
Соціальну норму житла для надання субсидій встановлено у розмірі 13,65 кв. м площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство, тобто 48,87 кв. м на одну особу.
Звертаємо увагу, що Постановою передбачено застосування регіональних коригуючих коефіцієнтів до соціальних нормативів користування послугами газопостачання та електропостачання для індивідуального опалення.
Постановою встановлені єдині для всієї України соціальні нормативи споживання холодної і гарячої води, водовідведення, вивезення побутових відходів. Нині норми споживання цих послуг для надання пільг і субсидій встановлюються органами місцевого самоврядування.
Слід зазначити, що соціальний норматив споживання теплової енергії на опалення житла Постановою не передбачено. Для нарахування пільг і субсидій на оплату послуги з централізованого опалення застосовуються норми споживання, встановлені органами місцевого самоврядування.
Оскільки нарахування плати за централізоване постачання холодної і гарячої води у разі відсутності лічильників буде здійснюватися за нормами, затвердженими органами місцевого самоврядування, а пільги і субсидії надаватимуться на соціальний норматив, Постановою передбачено, що нарахування плати за користування відповідними послугами для інвалідів війни у разі відсутності лічильників буде здійснюватися згідно з соціальними нормативами, встановленими Постановою.
Постановою запроваджено норми користування послугами з електропостачання за відсутності централізованого постачання гарячої води для будинків, не обладнаних стаціонарними електроплитами (за відсутності газових водонагрівальних приладів), та будинків, обладнаних стаціонарними електроплитами.
Стосовно змін до порядку надання житлових субсидій

Постановою внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.1997 року № 1050) , згідно з якими:

- комісії позбавляються права приймати рішення про надання субсидії на збільшену понад норму площу житла;
- передбачається враховувати дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які зареєстровані на житловій площі і декларують відсутність доходу, або доходи яких менше прожиткового мінімуму;
- субсидія надаватиметься одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок (нині субсидія на загальних підставах призначається лише власнику житлового приміщення);
- для осіб, які перебувають у шлюбі, зареєстровані і проживають окремо субсидія призначається на соціальну норму житла (нині субсидія призначається без урахування додаткових 10,5 кв. м. на сім’ю);
- сума субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано на рахунки виконавців/виробників житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період;
- субсидія призначається виходячи із соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, і перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється;
- якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів від централізованого теплопостачання та населення для обігріву приміщень використовує побутові електроприлади, то для розрахунку субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи користування електропостачанням для індивідуального опалення. Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї та акта обстеження стану зовнішніх і внутрішньобудинкових електромереж на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів.

Стосовно визначення розміру обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ
Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 „Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії”.
Відповідно до зазначених змін:

- змінюється розрахунок відсотка обов’язкового платежу сім’ї, який визначатиметься для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу;

- виключаються положення щодо можливості зменшення обов’язкового платежу громадян внаслідок економного споживання послуг;
- перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється.
Розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидії визначатиметься у наступному порядку:

1) обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців;

2) середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;

3) дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у 2014 році - 1176 грн), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;

4) отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15% (за базовий варіант взято обов’язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.
Приклад 1
У житловому приміщенні зареєстрована одна особа - пенсіонер. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 300 гривень. Пенсіонер не працює, пенсія за 6 місяців складає 12 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід становить 2 000 гривень (12 000 грн :6=2 000 грн).
Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 2 000:1176:2*15%=12,76%
Тобто пенсіонер повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн (2 000*12,76%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (300 грн – 255,2 грн=44,8 грн).
Приклад 2
У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з двох пенсіонерів. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 400 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 2 500 гривень. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 250 гривень (2 500:2=1 250 гривень).
Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 1 250:1176:2*15%=7,97%
Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 199,3 грн (2 500*7,97%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн – 199,3 грн=200,7 грн).
Приклад 3
У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з чоловіка, дружини та двох дітей. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 400 гривень. Чоловік та дружина працюють, дохід за 6 місяців складає 24 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 4 000 гривень (24 000 грн:6=4 000 грн). Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 000 гривень (4 000:4=1 000 гривень).
Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%):
1 000:1176:2*15%=6,38%
Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн (4 000*6,38%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн – 255,2 грн=144,8 грн).

 

Нормативи споживання послуг

Послуга Норма до 01.10.2014 Норма з 01.10.2014
НОРМА ЖИТЛА:
пільги 21 м2 на особу + 10,5 м2 на сім’ю не змінюється
субсидії  13,65 м2 на особу + 35,22 м2
на сім’ю
СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:
на опалення 11 м3 на 1 м2 площі
(в опалювальний період) 7 м3 на 1 м2 площі * кориг. коеф.
(в опалювальний період)
на газову плиту (приготування їжі) 9,8 м3 на особу 6 м3 на особу
на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) 18,3 м3 на особу 9 м3 на особу
на газову плиту і водонагрівач 23,6 м3 на особу 18 м3 на особу
ВОДОПОСТАЧАННЯ:
постачання холодної води встановлюються
органами місцевого самоврядування
5,5 м3 на особу (м. Київ) 2,4 м3 на особу (за наявності
централіз. постачання гарячої води),
4,0 м3 на особу (за відсутності централіз. постачання гарячої води)
постачання гарячої води встановлюються органами місцевого самоврядування
3,5 м3 на особу (м. Київ) 1,6 м3 на особу
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:
на опалення 28 кВт.год 1 м2 площі
(в опалювальний період) 65 кВт.год на 1 м2 площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)
у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами 100 кВт.год на сім’ю з однієї - двох осіб
+ 25 кВт.год на іншого члена сім’ї 130 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води)
150 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води)
у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами 75 кВт.год на сім’ю з однієї -двох осіб
+ 15 кВт.год на іншого члена сім’ї 90 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води)
120 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача)
освітлення житла 30 кВт.год на особу
 Приклади розрахунку субсидії  
         
 Для домогосподарства з двох пенсіонерів,
які мають середньомісячний сукупний дохід 2500 гривень на місяць
         
 Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.) 2500    
 Чисельність осіб у домогосподарстві  2    
 Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.) 1250    
 Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.) 400    
         
 Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014   Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014
 Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки сім'я складається з непрацездатних осіб відсоток обов'язкового платежу становить 10% від доходу) 10%  Відсоток обов'язкового платежу (%)
(1250 грн./1176/2*15%) 
 Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(2500 грн * 10%) 250  Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(2500 грн * 7,97%) 
 Розмір субсидії (грн.)
(400 грн - 250 грн) 150  Розмір субсидії (грн.)
(400 грн - 199,3 грн) 
         
         
 Для домогосподарства з одного пенсіонера,
 який має середньомісячний сукупний дохід 1500 гривень на місяць
         
 Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.) 1500    
 Чисельність осіб у домогосподарстві  1    
 Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.) 1500    
 Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.) 300    
         
 Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014   Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014
 Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки сім'я складається з непрацездатних осіб відсоток обов'язкового платежу становить 10% від доходу) 10%  Відсоток обов'язкового платежу (%)
(1500 грн./1176/2*15%) 
 Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(1500 грн * 10%) 150  Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(1500 грн * 9,57%) 
 Розмір субсидії (грн.)
(300 грн - 150 грн) 150  Розмір субсидії (грн.)
(300 грн - 143,5 грн) 
         
 Для домогосподарства з двох працездатних осіб та двох дітей,
які мають середньомісячний сукупний дохід 5100 гривень на місяць
         
 Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.) 5100    
 Чисельність осіб у домогосподарстві  4    
 Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.) 1275    
 Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.) 800    
         
 Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014   Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014
 Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки до складу сім'ї входять працездатні особи відсоток обов'язкового платежу становить 15% від доходу) 15%  Відсоток обов'язкового платежу (%)
(1275 грн./1176/2*15%) 
 Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(5100 грн * 15%) 765  Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(5100 грн * 8,13%) 
 Розмір субсидії (грн.)
(800 грн - 765 грн) 35  Розмір субсидії (грн.)
(800 грн - 414,7 грн) 
         
         
 Для домогосподарства з пенсіонера, двох працездатних осіб та дітини,
які мають середньомісячний сукупний дохід 5500 гривень на місяць
         
 Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.) 5500    
 Чисельність осіб у домогосподарстві  4    
 Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.) 1375    
 Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.) 600    
         
 Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014   Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014
 Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки до складу сім'ї входять працездатні особи відсоток обов'язкового платежу становить 15% від доходу) 15%  Відсоток обов'язкового платежу (%)
(1375 грн./1176/2*15%) 
 Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(5500 грн * 15%) 825  Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(5500 грн * 8,77%) 
 Розмір субсидії (грн.)
(розмір платежа неперевищує обов'язкову частку) 0  Розмір субсидії (грн.)
(600 грн - 482,3 грн) 
         
         
 Для домогосподарства з одинокопроживаючого пенсіонера,
який має середньомісячний сукупний дохід 949 гривень на місяць
         
 Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.) 949    
 Чисельність осіб у домогосподарстві  1    
 Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.) 949    
 Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.) 350    
         
 Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014   Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014
 Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки сім'я складається з непрацездатних осіб відсоток обов'язкового платежу становить 10% від доходу) 10%  Відсоток обов'язкового платежу (%)
(949 грн./1176/2*15%) 
 Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(949 грн * 10%) 94,9  Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(949 грн * 6,05%) 
 Розмір субсидії (грн.)
(350 грн - 94,9 грн) 255,1  Розмір субсидії (грн.)
(350 грн - 57,4 грн) 
         
         
 Для домогосподарства з одинокопроживаючого пенсіонера,
який має середньомісячний сукупний дохід 4000 гривень на місяць
         
 Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.) 4000    
 Чисельність осіб у домогосподарстві  1    
 Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.) 4000    
 Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.) 450    
         
 Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014   Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014
 Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки сім'я складається з непрацездатних осіб відсоток обов'язкового платежу становить 10% від доходу) 10%  Відсоток обов'язкового платежу (%)
(4000 грн./1176/2*15%) 
 Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(4000 грн * 10%) 400  Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(4000 грн * 25,51%) 
 Розмір субсидії (грн.)
(450 грн - 400 грн) 50  Розмір субсидії (грн.)
(розмір платежа неперевищує обов'язкову частку) 
         
         
 Для домогосподарства з двох працездатних осіб та трьох дітей,
які мають середньомісячний сукупний дохід 4000 гривень на місяць
         
 Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.) 4000    
 Чисельність осіб у домогосподарстві  5    
 Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.) 800    
 Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.) 400    
         
 Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014   Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014
 Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки до складу сім'ї входять діти і дохід не перевищує прожиткового мінімуму відсоток обов'язкового платежу становить 10% від доходу) 10%  Відсоток обов'язкового платежу (%)
(800 грн./1176/2*15%) 
 Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(4000 грн * 10%) 400  Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(4000 грн * 5,10%) 
 Розмір субсидії (грн.)
( 400 грн - 400 грн) 0  Розмір субсидії (грн.)
(400 грн - 204,1 грн) 
         
         
 Для домогосподарства з одинокої матері та дитини до 3 років,
які мають середньомісячний сукупний дохід 1100 гривень на місяць
         
 Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.) 1100    
 Чисельність осіб у домогосподарстві  2    
 Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.) 550    
 Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.) 350    
         
 Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014   Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014
 Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки до складу сім'ї входять діти і дохід не перевищує прожиткового мінімуму відсоток обов'язкового платежу становить 10% від доходу) 10%  Відсоток обов'язкового платежу (%)
(550 грн./1176/2*15%) 
 Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(1100 грн * 10%) 110  Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(1100 грн * 3,51%) 
 Розмір субсидії (грн.)
(350 грн - 110 грн) 240  Розмір субсидії (грн.)
(350 грн - 38,6 грн) 
         

 

Таблиця розмірів оплати житлово-комунальних послуг осіб, які стали учасниками Програми субсидій
Дохід на 1 особу на місяць (гривень) Обов'язкова плата від дохлду за ЖКП Розмір щомісячного платежу для сім'ї (гривень):
  з 1 особи з 2 осіб з 3 осіб з 4 осіб з 5 осіб
500 3,19% 15,9 31,9 47,8 63,8 79,7
510 3,25% 16,6 33,2 49,8 66,4 82,9
520 3,32% 17,2 34,5 51,7 69,0 86,2
530 3,38% 17,9 35,8 53,7 71,7 89,6
540 3,44% 18,6 37,2 55,8 74,4 93,0
550 3,51% 19,3 38,6 57,9 77,2 96,5
560 3,57% 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
570 3,64% 20,7 41,4 62,2 82,9 103,6
580 3,70% 21,5 42,9 64,4 85,8 107,3
590 3,76% 22,2 44,4 66,6 88,8 111,0
600 3,83% 23,0 45,9 68,9 91,8 114,8
610 3,89% 23,7 47,5 71,2 94,9 118,7
620 3,95% 24,5 49,0 73,5 98,1 122,6
630 4,02% 25,3 50,6 75,9 101,3 126,6
640 4,08% 26,1 52,2 78,4 104,5 130,6
650 4,15% 26,9 53,9 80,8 107,8 134,7
660 4,21% 27,8 55,6 83,3 111,1 138,9
670 4,27% 28,6 57,3 85,9 114,5 143,1
680 4,34% 29,5 59,0 88,5 118,0 147,4
690 4,40% 30,4 60,7 91,1 121,5 151,8
700 4,46% 31,3 62,5 93,8 125,0 156,3
710 4,53% 32,1 64,3 96,4 128,6 160,7
720 4,59% 33,1 66,1 99,2 132,2 165,3
730 4,66% 34,0 68,0 102,0 135,9 169,9
740 4,72% 34,9 69,8 104,8 139,7 174,6
750 4,78% 35,9 71,7 107,6 143,5 179,4
760 4,85% 36,8 73,7 110,5 147,3 184,2
770 4,91% 37,8 75,6 113,4 151,3 189,1
780 4,97% 38,8 77,6 116,4 155,2 194,0
790 5,04% 39,8 79,6 119,4 159,2 199,0
800 5,10% 40,8 81,6 122,4 163,3 204,1
810 5,17% 41,8 83,7 125,5 167,4 209,2
820 5,23% 42,9 85,8 128,6 171,5 214,4
830 5,29% 43,9 87,9 131,8 175,7 219,7
840 5,36% 45,0 90,0 135,0 180,0 225,0
850 5,42% 46,1 92,2 138,2 184,3 230,4
860 5,48% 47,2 94,3 141,5 188,7 235,8
870 5,55% 48,3 96,5 144,8 193,1 241,4
880 5,61% 49,4 98,8 148,2 197,6 246,9
890 5,68% 50,5 101,0 151,5 202,1 252,6
900 5,74% 51,7 103,3 155,0 206,6 258,3
910 5,80% 52,8 105,6 158,4 211,3 264,1
920 5,87% 54,0 108,0 161,9 215,9 269,9
930 5,93% 55,2 110,3 165,5 220,6 275,8
940 5,99% 56,4 112,7 169,1 225,4 281,8
950 6,06% 57,6 115,1 172,7 230,2 287,8
960 6,12% 58,8 117,6 176,3 235,1 293,9
970 6,19% 60,0 120,0 180,0 240,0 300,0
980 6,25% 61,3 122,5 183,8 245,0 306,3
990 6,31% 62,5 125,0 187,5 250,0 312,5
1000 6,38% 63,8 127,6 191,3 255,1 318,9
1010 6,44% 65,1 130,1 195,2 260,2 325,3
1020 6,51% 66,4 132,7 199,1 265,4 331,8
1030 6,57% 67,7 135,3 203,0 270,6 338,3
1040 6,63% 69,0 138,0 206,9 275,9 344,9
1050 6,70% 70,3 140,6 210,9 281,3 351,6
1060 6,76% 71,7 143,3 215,0 286,6 358,3
1070 6,82% 73,0 146,0 219,0 292,1 365,1
1080 6,89% 74,4 148,8 223,2 297,6 371,9
1090 6,95% 75,8 151,5 227,3 303,1 378,9
1100 7,02% 77,2 154,3 231,5 308,7 385,8
1110 7,08% 78,6 157,2 235,7 314,3 392,9
1120 7,14% 80,0 160,0 240,0 320,0 400,0
1130 7,21% 81,4 162,9 244,3 325,7 407,2
1140 7,27% 82,9 165,8 248,6 331,5 414,4
1150 7,33% 84,3 168,7 253,0 337,4 421,7
1160 7,40% 85,8 171,6 257,4 343,3 429,1
1170 7,46% 87,3 174,6 261,9 349,2 436,5
1180 7,53% 88,8 177,6 266,4 355,2 444,0
1190 7,59% 90,3 180,6 270,9 361,3 451,6
1200 7,65% 91,8 183,7 275,5 367,3 459,2
1210 7,72% 93,4 186,7 280,1 373,5 466,9
1220 7,78% 94,9 189,8 284,8 379,7 474,6
1230 7,84% 96,5 193,0 289,5 385,9 482,4
1240 7,91% 98,1 196,1 294,2 392,2 490,3
1250 7,97% 99,6 199,3 298,9 398,6 498,2
1260 8,04% 101,3 202,5 303,8 405,0 506,3
1270 8,10% 102,9 205,7 308,6 411,5 514,3
1280 8,16% 104,5 209,0 313,5 418,0 522,4
1290 8,23% 106,1 212,3 318,4 424,5 530,6
1300 8,29% 107,8 215,6 323,3 431,1 538,9
1310 8,35% 109,4 218,9 328,3 437,8 547,2
1320 8,42% 111,1 222,2 333,4 444,5 555,6
1330 8,48% 112,8 225,6 338,4 451,3 564,1
1340 8,55% 114,5 229,0 343,5 458,1 572,6
1350 8,61% 116,2 232,5 348,7 464,9 581,2
1360 8,67% 118,0 235,9 353,9 471,8 589,8
1370 8,74% 119,7 239,4 359,1 478,8 598,5
1380 8,80% 121,5 242,9 364,4 485,8 607,3
1390 8,86% 123,2 246,4 369,7 492,9 616,1
1400 8,93% 125,0 250,0 375,0 500,0 625,0
1410 8,99% 126,8 253,6 380,4 507,2 634,0
1420 9,06% 128,6 257,2 385,8 514,4 643,0
1430 9,12% 130,4 260,8 391,2 521,7 652,1
1440 9,18% 132,2 264,5 396,7 529,0 661,2
1450 9,25% 134,1 268,2 402,3 536,4 670,4
1460 9,31% 135,9 271,9 407,8 543,8 679,7
1470 9,38% 137,8 275,6 413,4 551,3 689,1
1480 9,44% 139,7 279,4 419,1 558,8 698,5
1490 9,50% 141,6 283,2 424,8 566,4 707,9
1500 9,57% 143,5 287,0 430,5 574,0 717,5
1510 9,63% 145,4 290,8 436,2 581,7 727,1
1520 9,69% 147,3 294,7 442,0 589,4 736,7
1530 9,76% 149,3 298,6 447,9 597,2 746,5
1540 9,82% 151,3 302,5 453,8 605,0 756,3
1550 9,89% 153,2 306,4 459,7 612,9 766,1
1560 9,95% 155,2 310,4 465,6 620,8 776,0
1570 10,01% 157,2 314,4 471,6 628,8 786,0
1580 10,08% 159,2 318,4 477,6 636,8 796,0
1590 10,14% 161,2 322,5 483,7 644,9 806,2
1600 10,20% 163,3 326,5 489,8 653,1 816,3
1610 10,27% 165,3 330,6 495,9 661,3 826,6
1620 10,33% 167,4 334,7 502,1 669,5 836,9
1630 10,40% 169,4 338,9 508,3 677,8 847,2
1640 10,46% 171,5 343,1 514,6 686,1 857,7
1650 10,52% 173,6 347,3 520,9 694,5 868,1
1660 10,59% 175,7 351,5 527,2 703,0 878,7
1670 10,65% 177,9 355,7 533,6 711,5 889,3
1680 10,71% 180,0 360,0 540,0 720,0 900,0
1690 10,78% 182,1 364,3 546,4 728,6 910,7
1700 10,84% 184,3 368,6 552,9 737,2 921,6
1710 10,91% 186,5 373,0 559,5 745,9 932,4
1720 10,97% 188,7 377,3 566,0 754,7 943,4
1730 11,03% 190,9 381,7 572,6 763,5 954,4
1740 11,10% 193,1 386,2 579,3 772,3 965,4
1750 11,16% 195,3 390,6 585,9 781,3 976,6
1760 11,22% 197,6 395,1 592,7 790,2 987,8
1770 11,29% 199,8 399,6 599,4 799,2 999,0
1780 11,35% 202,1 404,1 606,2 808,3 1 010,3
1790 11,42% 204,3 408,7 613,0 817,4 1 021,7
1800 11,48% 206,6 413,3 619,9 826,5 1 033,2
1810 11,54% 208,9 417,9 626,8 835,7 1 044,7
1820 11,61% 211,3 422,5 633,8 845,0 1 056,3
1830 11,67% 213,6 427,2 640,7 854,3 1 067,9
1840 11,73% 215,9 431,8 647,8 863,7 1 079,6
1850 11,80% 218,3 436,5 654,8 873,1 1 091,4
1860 11,86% 220,6 441,3 661,9 882,6 1 103,2
1870 11,93% 223,0 446,0 669,0 892,1 1 115,1
1880 11,99% 225,4 450,8 676,2 901,6 1 127,0
1890 12,05% 227,8 455,6 683,4 911,3 1 139,1
1900 12,12% 230,2 460,5 690,7 920,9 1 151,1
1910 12,18% 232,7 465,3 698,0 930,6 1 163,3
1920 12,24% 235,1 470,2 705,3 940,4 1 175,5
1930 12,31% 237,6 475,1 712,7 950,2 1 187,8
1940 12,37% 240,0 480,1 720,1 960,1 1 200,1
1950 12,44% 242,5 485,0 727,5 970,0 1 212,5
1960 12,50% 245,0 490,0 735,0 980,0 1 225,0
1970 12,56% 247,5 495,0 742,5 990,0 1 237,5
1980 12,63% 250,0 500,1 750,1 1 000,1 1 250,1
1990 12,69% 252,6 505,1 757,7 1 010,2 1 262,8
2000 12,76% 255,1 510,2 765,3 1 020,4 1 275,5
2010 12,82% 257,7 515,3 773,0 1 030,6 1 288,3
2020 12,88% 260,2 520,5 780,7 1 040,9 1 301,1
2030 12,95% 262,8 525,6 788,4 1 051,3 1 314,1
2040 13,01% 265,4 530,8 796,2 1 061,6 1 327,0
2050 13,07% 268,0 536,0 804,0 1 072,1 1 340,1
2060 13,14% 270,6 541,3 811,9 1 082,6 1 353,2
2070 13,20% 273,3 546,5 819,8 1 093,1 1 366,4
2080 13,27% 275,9 551,8 827,8 1 103,7 1 379,6
2090 13,33% 278,6 557,2 835,7 1 114,3 1 392,9
2100 13,39% 281,3 562,5 843,8 1 125,0 1 406,3
2110 13,46% 283,9 567,9 851,8 1 135,7 1 419,7
2120 13,52% 286,6 573,3 859,9 1 146,5 1 433,2
2130 13,58% 289,3 578,7 868,0 1 157,4 1 446,7
2140 13,65% 292,1 584,1 876,2 1 168,3 1 460,3
2150 13,71% 294,8 589,6 884,4 1 179,2 1 474,0
2160 13,78% 297,6 595,1 892,7 1 190,2 1 487,8
2170 13,84% 300,3 600,6 900,9 1 201,3 1 501,6
2180 13,90% 303,1 606,2 909,3 1 212,3 1 515,4
2190 13,97% 305,9 611,7 917,6 1 223,5 1 529,4
2200 14,03% 308,7 617,3 926,0 1 234,7 1 543,4
2210 14,09% 311,5 623,0 934,5 1 245,9 1 557,4
2220 14,16% 314,3 628,6 942,9 1 257,2 1 571,6
2230 14,22% 317,1 634,3 951,4 1 268,6 1 585,7
2240 14,29% 320,0 640,0 960,0 1 280,0 1 600,0
2250 14,35% 322,9 645,7 968,6 1 291,5 1 614,3
2260 14,41% 325,7 651,5 977,2 1 303,0 1 628,7
2270 14,48% 328,6 657,3 985,9 1 314,5 1 643,1
2280 14,54% 331,5 663,1 994,6 1 326,1 1 657,7
2290 14,60% 334,4 668,9 1 003,3 1 337,8 1 672,2
2300 14,67% 337,4 674,7 1 012,1 1 349,5 1 686,9
2310 14,73% 340,3 680,6 1 020,9 1 361,3 1 701,6
2320 14,80% 343,3 686,5 1 029,8 1 373,1 1 716,3
2330 14,86% 346,2 692,5 1 038,7 1 384,9 1 731,2
2340 14,92% 349,2 698,4 1 047,6 1 396,8 1 746,0
2350 14,99% 352,2 704,4 1 056,6 1 408,8 1 761,0
2360 15,05% 355,2 710,4 1 065,6 1 420,8 1 776,0
2370 15,11% 358,2 716,4 1 074,7 1 432,9 1 791,1
2380 15,18% 361,3 722,5 1 083,8 1 445,0 1 806,3
2390 15,24% 364,3 728,6 1 092,9 1 457,2 1 821,5
2400 15,31% 367,3 734,7 1 102,0 1 469,4 1 836,7
2410 15,37% 370,4 740,8 1 111,2 1 481,7 1 852,1
2420 15,43% 373,5 747,0 1 120,5 1 494,0 1 867,5
2430 15,50% 376,6 753,2 1 129,8 1 506,4 1 882,9
2440 15,56% 379,7 759,4 1 139,1 1 518,8 1 898,5
2450 15,63% 382,8 765,6 1 148,4 1 531,3 1 914,1
2460 15,69% 385,9 771,9 1 157,8 1 543,8 1 929,7
2470 15,75% 389,1 778,2 1 167,3 1 556,4 1 945,4
2480 15,82% 392,2 784,5 1 176,7 1 569,0 1 961,2
2490 15,88% 395,4 790,8 1 186,2 1 581,7 1 977,1
2500 15,94% 398,6 797,2 1 195,8 1 594,4 1 993,0
2510 16,01% 401,8 803,6 1 205,4 1 607,2 2 009,0
2520 16,07% 405,0 810,0 1 215,0 1 620,0 2 025,0
2530 16,14% 408,2 816,4 1 224,7 1 632,9 2 041,1
2540 16,20% 411,5 822,9 1 234,4 1 645,8 2 057,3
2550 16,26% 414,7 829,4 1 244,1 1 658,8 2 073,5
2560 16,33% 418,0 835,9 1 253,9 1 671,8 2 089,8
2570 16,39% 421,2 842,5 1 263,7 1 684,9 2 106,2
2580 16,45% 424,5 849,0 1 273,5 1 698,1 2 122,6
2590 16,52% 427,8 855,6 1 283,4 1 711,3 2 139,1
2600 16,58% 431,1 862,2 1 293,4 1 724,5 2 155,6
2610 16,65% 434,4 868,9 1 303,3 1 737,8 2 172,2
2620 16,71% 437,8 875,6 1 313,3 1 751,1 2 188,9
2630 16,77% 441,1 882,3 1 323,4 1 764,5 2 205,6
2640 16,84% 444,5 889,0 1 333,5 1 778,0 2 222,4
2650 16,90% 447,9 895,7 1 343,6 1 791,5 2 239,3
2660 16,96% 451,3 902,5 1 353,8 1 805,0 2 256,3
2670 17,03% 454,6 909,3 1 363,9 1 818,6 2 273,2
2680 17,09% 458,1 916,1 1 374,2 1 832,2 2 290,3
2690 17,16% 461,5 923,0 1 384,5 1 845,9 2 307,4
2700 17,22% 464,9 929,8 1 394,8 1 859,7 2 324,6
2710 17,28% 468,4 936,7 1 405,1 1 873,5 2 341,9
2720 17,35% 471,8 943,7 1 415,5 1 887,3 2 359,2
2730 17,41% 475,3 950,6 1 425,9 1 901,3 2 376,6
2740 17,47% 478,8 957,6 1 436,4 1 915,2 2 394,0
2750 17,54% 482,3 964,6 1 446,9 1 929,2 2 411,5
2760 17,60% 485,8 971,6 1 457,4 1 943,3 2 429,1
2770 17,67% 489,3 978,7 1 468,0 1 957,4 2 446,7
2780 17,73% 492,9 985,8 1 478,6 1 971,5 2 464,4
2790 17,79% 496,4 992,9 1 489,3 1 985,7 2 482,2
2800 17,86% 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0
2810 17,92% 503,6 1 007,2 1 510,7 2 014,3 2 517,9
2820 17,98% 507,2 1 014,3 1 521,5 2 028,7 2 535,8
2830 18,05% 510,8 1 021,5 1 532,3 2 043,1 2 553,9
2840 18,11% 514,4 1 028,8 1 543,2 2 057,6 2 571,9
2850 18,18% 518,0 1 036,0 1 554,0 2 072,1 2 590,1
2860 18,24% 521,7 1 043,3 1 565,0 2 086,6 2 608,3
2870 18,30% 525,3 1 050,6 1 575,9 2 101,3 2 626,6
2880 18,37% 529,0 1 058,0 1 586,9 2 115,9 2 644,9
2890 18,43% 532,7 1 065,3 1 598,0 2 130,6 2 663,3
2900 18,49% 536,4 1 072,7 1 609,1 2 145,4 2 681,8
2910 18,56% 540,1 1 080,1 1 620,2 2 160,2 2 700,3
2920 18,62% 543,8 1 087,6 1 631,3 2 175,1 2 718,9
2930 18,69% 547,5 1 095,0 1 642,5 2 190,0 2 737,5
2940 18,75% 551,3 1 102,5 1 653,8 2 205,0 2 756,3
2950 18,81% 555,0 1 110,0 1 665,0 2 220,0 2 775,0
2960 18,88% 558,8 1 117,6 1 676,3 2 235,1 2 793,9
2970 18,94% 562,6 1 125,1 1 687,7 2 250,2 2 812,8
2980 19,01% 566,4 1 132,7 1 699,1 2 265,4 2 831,8
2990 19,07% 570,2 1 140,3 1 710,5 2 280,6 2 850,8
3000 19,13% 574,0 1 148,0 1 721,9 2 295,9 2 869,9
3010 19,20% 577,8 1 155,6 1 733,4 2 311,3 2 889,1
3020 19,26% 581,7 1 163,3 1 745,0 2 326,6 2 908,3
3030 19,32% 585,5 1 171,0 1 756,5 2 342,1 2 927,6
3040 19,39% 589,4 1 178,8 1 768,2 2 357,6 2 946,9
3050 19,45% 593,3 1 186,5 1 779,8 2 373,1 2 966,4
3060 19,52% 597,2 1 194,3 1 791,5 2 388,7 2 985,8
3070 19,58% 601,1 1 202,2 1 803,2 2 404,3 3 005,4
3080 19,64% 605,0 1 210,0 1 815,0 2 420,0 3 025,0
3090 19,71% 608,9 1 217,9 1 826,8 2 435,7 3 044,7
3100 19,77% 612,9 1 225,8 1 838,6 2 451,5 3 064,4
3110 19,83% 616,8 1 233,7 1 850,5 2 467,4 3 084,2
3120 19,90% 620,8 1 241,6 1 862,4 2 483,3 3 104,1
3130 19,96% 624,8 1 249,6 1 874,4 2 499,2 3 124,0
3140 20,03% 628,8 1 257,6 1 886,4 2 515,2 3 144,0
3150 20,09% 632,8 1 265,6 1 898,4 2 531,3 3 164,1
3160 20,15% 636,8 1 273,7 1 910,5 2 547,3 3 184,2
3170 20,22% 640,9 1 281,7 1 922,6 2 563,5 3 204,4
3180 20,28% 644,9 1 289,8 1 934,8 2 579,7 3 224,6
3190 20,34% 649,0 1 298,0 1 947,0 2 595,9 3 244,9
3200 20,41% 653,1 1 306,1 1 959,2 2 612,2 3 265,3
3210 20,47% 657,1 1 314,3 1 971,4 2 628,6 3 285,7
3220 20,54% 661,3 1 322,5 1 983,8 2 645,0 3 306,3
3230 20,60% 665,4 1 330,7 1 996,1 2 661,5 3 326,8
3240 20,66% 669,5 1 339,0 2 008,5 2 678,0 3 347,4
3250 20,73% 673,6 1 347,3 2 020,9 2 694,5 3 368,1
3260 20,79% 677,8 1 355,6 2 033,3 2 711,1 3 388,9
3270 20,85% 681,9 1 363,9 2 045,8 2 727,8 3 409,7
3280 20,92% 686,1 1 372,2 2 058,4 2 744,5 3 430,6
3290 20,98% 690,3 1 380,6 2 070,9 2 761,3 3 451,6
3300 21,05% 694,5 1 389,0 2 083,5 2 778,1 3 472,6
3310 21,11% 698,7 1 397,5 2 096,2 2 794,9 3 493,7
3320 21,17% 703,0 1 405,9 2 108,9 2 811,8 3 514,8
3330 21,24% 707,2 1 414,4 2 121,6 2 828,8 3 536,0
3340 21,30% 711,5 1 422,9 2 134,4 2 845,8 3 557,3
3350 21,36% 715,7 1 431,4 2 147,2 2 862,9 3 578,6
3360 21,43% 720,0 1 440,0 2 160,0 2 880,0 3 600,0
3370 21,49% 724,3 1 448,6 2 172,9 2 897,2 3 621,5
3380 21,56% 728,6 1 457,2 2 185,8 2 914,4 3 643,0
3390 21,62% 732,9 1 465,8 2 198,7 2 931,7 3 664,6
3400 21,68% 737,2 1 474,5 2 211,7 2 949,0 3 686,2
3410 21,75% 741,6 1 483,2 2 224,8 2 966,4 3 707,9
3420 21,81% 745,9 1 491,9 2 237,8 2 983,8 3 729,7
3430 21,88% 750,3 1 500,6 2 250,9 3 001,3 3 751,6
3440 21,94% 754,7 1 509,4 2 264,1 3 018,8 3 773,5
3450 22,00% 759,1 1 518,2 2 277,3 3 036,4 3 795,4
3460 22,07% 763,5 1 527,0 2 290,5 3 054,0 3 817,5
3470 22,13% 767,9 1 535,8 2 303,7 3 071,7 3 839,6
3480 22,19% 772,3 1 544,7 2 317,0 3 089,4 3 861,7
3490 22,26% 776,8 1 553,6 2 330,4 3 107,2 3 884,0
3500 22,32% 781,3 1 562,5 2 343,8 3 125,0 3 906,3
3510 22,39% 785,7 1 571,4 2 357,2 3 142,9 3 928,6
3520 22,45% 790,2 1 580,4 2 370,6 3 160,8 3 951,0
3530 22,51% 794,7 1 589,4 2 384,1 3 178,8 3 973,5
3540 22,58% 799,2 1 598,4 2 397,6 3 196,8 3 996,0
3550 22,64% 803,7 1 607,5 2 411,2 3 214,9 4 018,7
3560 22,70% 808,3 1 616,5 2 424,8 3 233,1 4 041,3
3570 22,77% 812,8 1 625,6 2 438,4 3 251,3 4 064,1
3580 22,83% 817,4 1 634,7 2 452,1 3 269,5 4 086,9
3590 22,90% 821,9 1 643,9 2 465,8 3 287,8 4 109,7
3600 22,96% 826,5 1 653,1 2 479,6 3 306,1 4 132,7
3610 23,02% 831,1 1 662,3 2 493,4 3 324,5 4 155,6
3620 23,09% 835,7 1 671,5 2 507,2 3 343,0 4 178,7
3630 23,15% 840,4 1 680,7 2 521,1 3 361,5 4 201,8
3640 23,21% 845,0 1 690,0 2 535,0 3 380,0 4 225,0
3650 23,28% 849,6 1 699,3 2 548,9 3 398,6 4 248,2
3660 23,34% 854,3 1 708,6 2 562,9 3 417,2 4 271,6
3670 23,41% 859,0 1 718,0 2 577,0 3 435,9 4 294,9
3680 23,47% 863,7 1 727,3 2 591,0 3 454,7 4 318,4
3690 23,53% 868,4 1 736,7 2 605,1 3 473,5 4 341,9
3700 23,60% 873,1 1 746,2 2 619,3 3 492,3 4 365,4
3710 23,66% 877,8 1 755,6 2 633,4 3 511,3 4 389,1
3720 23,72% 882,6 1 765,1 2 647,7 3 530,2 4 412,8
3730 23,79% 887,3 1 774,6 2 661,9 3 549,2 4 436,5
3740 23,85% 892,1 1 784,1 2 676,2 3 568,3 4 460,3
3750 23,92% 896,8 1 793,7 2 690,5 3 587,4 4 484,2
3760 23,98% 901,6 1 803,3 2 704,9 3 606,5 4 508,2
3770 24,04% 906,4 1 812,9 2 719,3 3 625,7 4 532,2
3780 24,11% 911,3 1 822,5 2 733,8 3 645,0 4 556,3
3790 24,17% 916,1 1 832,2 2 748,2 3 664,3 4 580,4
3800 24,23% 920,9 1 841,8 2 762,8 3 683,7 4 604,6
3810 24,30% 925,8 1 851,5 2 777,3 3 703,1 4 628,9
3820 24,36% 930,6 1 861,3 2 791,9 3 722,6 4 653,2
3830 24,43% 935,5 1 871,0 2 806,5 3 742,1 4 677,6
3840 24,49% 940,4 1 880,8 2 821,2 3 761,6 4 702,0
3850 24,55% 945,3 1 890,6 2 835,9 3 781,3 4 726,6
3860 24,62% 950,2 1 900,5 2 850,7 3 800,9 4 751,1
3870 24,68% 955,2 1 910,3 2 865,5 3 820,6 4 775,8
3880 24,74% 960,1 1 920,2 2 880,3 3 840,4 4 800,5
3890 24,81% 965,1 1 930,1 2 895,2 3 860,2 4 825,3
3900 24,87% 970,0 1 940,1 2 910,1 3 880,1 4 850,1
3910 24,94% 975,0 1 950,0 2 925,0 3 900,0 4 875,0
3920 25,00% 980,0 1 960,0 2 940,0 3 920,0 4 900,0
3930 25,06% 985,0 1 970,0 2 955,0 3 940,0 4 925,0
3940 25,13% 990,0 1 980,1 2 970,1 3 960,1 4 950,1
3950 25,19% 995,1 1 990,1 2 985,2 3 980,2 4 975,3
3960 25,26% 1 000,1 2 000,2 3 000,3 4 000,4 5 000,5
3970 25,32% 1 005,2 2 010,3 3 015,5 4 020,6 5 025,8
3980 25,38% 1 010,2 2 020,5 3 030,7 4 040,9 5 051,1
3990 25,45% 1 015,3 2 030,6 3 045,9 4 061,3 5 076,6
4000 25,51% 1 020,4 2 040,8 3 061,2 4 081,6 5 102,0
4010 25,57% 1 025,5 2 051,0 3 076,5 4 102,1 5 127,6
4020 25,64% 1 030,6 2 061,3 3 091,9 4 122,6 5 153,2
4030 25,70% 1 035,8 2 071,5 3 107,3 4 143,1 5 178,9
4040 25,77% 1 040,9 2 081,8 3 122,8 4 163,7 5 204,6
4050 25,83% 1 046,1 2 092,2 3 138,2 4 184,3 5 230,4
4060 25,89% 1 051,3 2 102,5 3 153,8 4 205,0 5 256,3
4070 25,96% 1 056,4 2 112,9 3 169,3 4 225,7 5 282,2
4080 26,02% 1 061,6 2 123,3 3 184,9 4 246,5 5 308,2
4090 26,08% 1 066,8 2 133,7 3 200,5 4 267,4 5 334,2
4100 26,15% 1 072,1 2 144,1 3 216,2 4 288,3 5 360,3
4110 26,21% 1 077,3 2 154,6 3 231,9 4 309,2 5 386,5
4120 26,28% 1 082,6 2 165,1 3 247,7 4 330,2 5 412,8
4130 26,34% 1 087,8 2 175,6 3 263,4 4 351,3 5 439,1
4140 26,40% 1 093,1 2 186,2 3 279,3 4 372,3 5 465,4
4150 26,47% 1 098,4 2 196,7 3 295,1 4 393,5 5 491,9
4160 26,53% 1 103,7 2 207,3 3 311,0 4 414,7 5 518,4
4170 26,59% 1 109,0 2 218,0 3 327,0 4 435,9 5 544,9
4180 26,66% 1 114,3 2 228,6 3 342,9 4 457,2 5 571,6
4190 26,72% 1 119,6 2 239,3 3 358,9 4 478,6 5 598,2
4200 26,79% 1 125,0 2 250,0 3 375,0 4 500,0 5 625,0
4210 26,85% 1 130,4 2 260,7 3 391,1 4 521,5 5 651,8
4220 26,91% 1 135,7 2 271,5 3 407,2 4 543,0 5 678,7
4230 26,98% 1 141,1 2 282,3 3 423,4 4 564,5 5 705,6
4240 27,04% 1 146,5 2 293,1 3 439,6 4 586,1 5 732,7
4250 27,10% 1 151,9 2 303,9 3 455,8 4 607,8 5 759,7
4260 27,17% 1 157,4 2 314,7 3 472,1 4 629,5 5 786,9
4270 27,23% 1 162,8 2 325,6 3 488,4 4 651,3 5 814,1
4280 27,30% 1 168,3 2 336,5 3 504,8 4 673,1 5 841,3
4290 27,36% 1 173,7 2 347,5 3 521,2 4 694,9 5 868,7
4300 27,42% 1 179,2 2 358,4 3 537,6 4 716,8 5 896,0
4310 27,49% 1 184,7 2 369,4 3 554,1 4 738,8 5 923,5
4320 27,55% 1 190,2 2 380,4 3 570,6 4 760,8 5 951,0
4330 27,61% 1 195,7 2 391,4 3 587,2 4 782,9 5 978,6
4340 27,68% 1 201,3 2 402,5 3 603,8 4 805,0 6 006,3
4350 27,74% 1 206,8 2 413,6 3 620,4 4 827,2 6 034,0
4360 27,81% 1 212,3 2 424,7 3 637,0 4 849,4 6 061,7
4370 27,87% 1 217,9 2 435,8 3 653,7 4 871,7 6 089,6
4380 27,93% 1 223,5 2 447,0 3 670,5 4 894,0 6 117,5
4390 28,00% 1 229,1 2 458,2 3 687,3 4 916,4 6 145,4
4400 28,06% 1 234,7 2 469,4 3 704,1 4 938,8 6 173,5
4410 28,13% 1 240,3 2 480,6 3 720,9 4 961,3 6 201,6
4420 28,19% 1 245,9 2 491,9 3 737,8 4 983,8 6 229,7
4430 28,25% 1 251,6 2 503,2 3 754,8 5 006,4 6 257,9
4440 28,32% 1 257,2 2 514,5 3 771,7 5 029,0 6 286,2
4450 28,38% 1 262,9 2 525,8 3 788,7 5 051,7 6 314,6
4460 28,44% 1 268,6 2 537,2 3 805,8 5 074,4 6 343,0
4470 28,51% 1 274,3 2 548,6 3 822,9 5 097,2 6 371,5
4480 28,57% 1 280,0 2 560,0 3 840,0 5 120,0 6 400,0
4490 28,64% 1 285,7 2 571,4 3 857,2 5 142,9 6 428,6
4500 28,70% 1 291,5 2 582,9 3 874,4 5 165,8 6 457,3
4510 28,76% 1 297,2 2 594,4 3 891,6 5 188,8 6 486,0
4520 28,83% 1 303,0 2 605,9 3 908,9 5 211,8 6 514,8
4530 28,89% 1 308,7 2 617,5 3 926,2 5 234,9 6 543,7
4540 28,95% 1 314,5 2 629,0 3 943,5 5 258,1 6 572,6
4550 29,02% 1 320,3 2 640,6 3 960,9 5 281,3 6 601,6
4560 29,08% 1 326,1 2 652,2 3 978,4 5 304,5 6 630,6
4570 29,15% 1 331,9 2 663,9 3 995,8 5 327,8 6 659,7
4580 29,21% 1 337,8 2 675,6 4 013,3 5 351,1 6 688,9
4590 29,27% 1 343,6 2 687,3 4 030,9 5 374,5 6 718,1
4600 29,34% 1 349,5 2 699,0 4 048,5 5 398,0 6 747,4
4610 29,40% 1 355,4 2 710,7 4 066,1 5 421,5 6 776,8
4620 29,46% 1 361,3 2 722,5 4 083,8 5 445,0 6 806,3
4630 29,53% 1 367,1 2 734,3 4 101,4 5 468,6 6 835,7
4640 29,59% 1 373,1 2 746,1 4 119,2 5 492,2 6 865,3
4650 29,66% 1 379,0 2 758,0 4 137,0 5 515,9 6 894,9
4660 29,72% 1 384,9 2 769,8 4 154,8 5 539,7 6 924,6
4670 29,78% 1 390,9 2 781,7 4 172,6 5 563,5 6 954,4
4680 29,85% 1 396,8 2 793,7 4 190,5 5 587,3 6 984,2
4690 29,91% 1 402,8 2 805,6 4 208,4 5 611,3 7 014,1
4700 29,97% 1 408,8 2 817,6 4 226,4 5 635,2 7 044,0
4710 30,04% 1 414,8 2 829,6 4 244,4 5 659,2 7 074,0
4720 30,10% 1 420,8 2 841,6 4 262,4 5 683,3 7 104,1
4730 30,17% 1 426,8 2 853,7 4 280,5 5 707,4 7 134,2
4740 30,23% 1 432,9 2 865,8 4 298,6 5 731,5 7 164,4
4750 30,29% 1 438,9 2 877,9 4 316,8 5 755,7 7 194,7
4760 30,36% 1 445,0 2 890,0 4 335,0 5 780,0 7 225,0
4770 30,42% 1 451,1 2 902,2 4 353,2 5 804,3 7 255,4
4780 30,48% 1 457,2 2 914,3 4 371,5 5 828,7 7 285,8
4790 30,55% 1 463,3 2 926,5 4 389,8 5 853,1 7 316,4
4800 30,61% 1 469,4 2 938,8 4 408,2 5 877,6 7 346,9
4810 30,68% 1 475,5 2 951,0 4 426,5 5 902,1 7 377,6
4820 30,74% 1 481,7 2 963,3 4 445,0 5 926,6 7 408,3
4830 30,80% 1 487,8 2 975,6 4 463,4 5 951,3 7 439,1
4840 30,87% 1 494,0 2 988,0 4 481,9 5 975,9 7 469,9
4850 30,93% 1 500,2 3 000,3 4 500,5 6 000,6 7 500,8
4860 30,99% 1 506,4 3 012,7 4 519,1 6 025,4 7 531,8
4870 31,06% 1 512,6 3 025,1 4 537,7 6 050,2 7 562,8
4880 31,12% 1 518,8 3 037,6 4 556,3 6 075,1 7 593,9
4890 31,19% 1 525,0 3 050,0 4 575,0 6 100,0 7 625,0
4900 31,25% 1 531,3 3 062,5 4 593,8 6 125,0 7 656,3
4910 31,31% 1 537,5 3 075,0 4 612,5 6 150,0 7 687,5
4920 31,38% 1 543,8 3 087,6 4 631,3 6 175,1 7 718,9
4930 31,44% 1 550,1 3 100,1 4 650,2 6 200,2 7 750,3
4940 31,51% 1 556,4 3 112,7 4 669,1 6 225,4 7 781,8
4950 31,57% 1 562,7 3 125,3 4 688,0 6 250,6 7 813,3
4960 31,63% 1 569,0 3 138,0 4 706,9 6 275,9 7 844,9
4970 31,70% 1 575,3 3 150,6 4 725,9 6 301,3 7 876,6
4980 31,76% 1 581,7 3 163,3 4 745,0 6 326,6 7 908,3
4990 31,82% 1 588,0 3 176,0 4 764,0 6 352,1 7 940,1
5000 31,89% 1 594,4 3 188,8 4 783,2 6 377,6 7 971,9

 

Інші повідомлення:

18.01.2017
У зв’яку з надмірними снігопадами та внаслідок різкого перепаду температур на покрівлях будинків утворилися бурульки, які при падінні становлять загрозу для життя людей.Шановні полтавці! Звертаємося до вас з проханням уникати небезпечних ділянок зі скупченням снігових брил та бурульок на покрівлях будинків! Будьте уважними та обережними!Якщо ви виявили на дахах будівель бурульки, які несуть загрозу життю та здоров'ю громадян, повідомляйте про небезпеку за телефоном 15-80.
19.11.2015
Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом ”
17.02.2015
Рішенням позачергової сорок восьмої сесії Полтавської міської ради надано субвенцію Київській районній в м. Полтаві раді для фінансування діяльності органів самоорганізації населення на 2015 рік. На підставі цього рішення у ході проведення 59-ї сесії Київської районної в м. Полтаві ради шостого скликання при затвердженні заходів Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення у Київському районі м. Полтави на 2015 рік передбачено напрямки використання цих коштів. Одним з таких напрямків є заохочення легалізованих органів самоорганізації населення, що працюють на території Київського району м. Полтави, за добросовісне виконання власних повноважень відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення».
30.09.2014
Постановою Київської районної у місті Полтаві виборчої комісії Полтавської області від 25 вересня 2014 року № 64 зареєстровано депутатами Київської районної в м. Полтаві ради по багатомандатному виборчому округу наступних за черговістю кандидатів у депутати у виборчому списку Полтавської міської організації Партії регіонів:Ткачука Олександра Костянтиновича, 1976 року народження, громадянина України, освіта вища, являється заступником директор фірми ТОВ «Полтава- Автосвіт», проживає у м.Полтаві, вул. Баленка, буд.13, кв. 84;Сливкіну Віру Іванівну, 1968 року народження, громадянку України, освіта вища, працює головним спеціалістом відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення Полтавської ОДА, проживає в м.Полтаві , вул. Шевченка, 96, кв.45.Повноваження депутатів Київської районної в м. Полтаві ради шостого скликання Ткачука О.К., Сливкіної В.І. починаються з 30 вересня 2014 року