Київський район м. Полтави заснований у 1952 році, має територію 5437,8 гектарів, що складає 52,8 % від загальної площі міста Полтави. Станом на січень 2016 року в районі проживає близько 90 тис. осіб.
   
 
Сьогодні:
вівторок, 21 травня
   
 

Полтавський обласний наркологічний диспансер засновано 1 січня 1978 року

Основними напрямками діяльності на сучасному етапі є:

 • організація профілактичних заходів серед населення області;
 • диспансерне динамічне спостереження осіб, які мають проблеми зі вживанням психоактивних речовин;
 • проведення токсикологічної, загальноклінічної та психологічної діагностики;
 • амбулаторне, стаціонарне лікування та лікування на дому залежних від психоактивних речовин та осіб з адиктивною поведінкою;
 • соціально-психічна реабілітація;
 • консультування залежних та їх родин;
 • допомога в створенні, розвитку та підтримці громадських організацій, взаємодія з ними.

Діагностика

1.    Загальноклінічні та біохімічні методи діагностики.

2.    Токсикологічні:

 • кількісне та якісне визначення концентрації етанолу;
 • якісне визначення інших психоактивних речовин.

3. Психодіагностичне обстеження:

 • діагностика рівня залежності;
 • діагностика рівня депресії та тривожності;
 • дослідження властивостей особистості;
 • виявлення психопатологічних розладів.

Лікування

Лікування в наркодиспансері побудовано на концепції терапії залежностей, що базується на таких принципах: добровільність, комплексність, індивідуалізація, відмова від вживання психоактивних речовин. Лікування відповідає затвердженим стандартам надання наркологічної допомоги населенню України.

Реабілітація

Неможливо досягти бажаної мети відмови від вживання алкоголю чи наркотиків тільки медичними зусиллями. Медична робота є по суті підготовкою до основної частини діяльності реабілітації, в ході якої пацієнти одержують знання та навички, необхідні для того, щоб жити без алкоголю та наркотиків, навчаються справлятися з проблемами та стресами, не вживаючи психоактивні речовини, дізнаються, що таке духовність і особистісне зростання.

Мета реабілітації:

 • подолання анозогнозії;
 • формування адекватного уявлення про себе;
 • становлення критичного відношення до наслідків вживання психоактивних речовин на біо- та психосоціальну сфери;
 • створення достатньої мотивації для лікування та подолання перешкод на шляху одужання.

З цією метою застосовуються такі методики:

 • тілесно орієнтована терапія;
 • арттерапія;
 • системна сімейна терапія;
 • елементи біхевіоральної терапії;
 • тренінги особистісного зростання, аутогенної релаксації та інші;

Проведення профілактичних заходів:

Первинна профілактика — це активний поступовий процес створення умов і формування особистих якостей, які підтримують благополуччя людини, мотивують на здоровий спосіб життя.

Вторинна профілактика — виявлення осіб на та дії «передхвороби» з початковими формами залежності та надання, у разі потреби, лікувальної допомоги цим особам, формування навичок відмови від вживання психоактивних речовин.

Третинна профілактика протирецидивні заходи, формування навичок відмови від вживання психоактивних речовин, підкреслення позитивних наслідків одужання у емоційній, психологічній та соціальній сферах.

Допомога надається у відділеннях:

Стаціонарне відділення №1 (вул..Сковороди,25, тел.2-24-34):

 • лікування чоловіків, залежних від алкоголю (психодіагностичне обстеження, індивідуальна та групова психотерапія);
 • замісна підтримувальна терапія залежним від ін'єкційних наркотиків.

Стаціонарне наркологічне відділення №2 (вул. Медична, 1, тел.64-40-72):

 • лікування чоловіків, залежних від алкоголю (медикаментозне лікування алкогольної залежності, психологічна реабілітація, допомога родичам хворих, психокорекція співзалежності та консультування залежних).

Стаціонарне наркологічне відділення №3 (вул. Медична, 1, тел.64-40-15):

 • лікування чоловіків, залежних від наркотиків (медикаментозне лікування наркотичної залежності; психологічна реабілітація; допомога родичам хворих; психокорекція співзалежності та консультування залежних).

Стаціонарне наркологічне відділення №4 (пров. Шевченка,5а, тел.67-70-71):

 • лікування залежних жінок та кризових станів (виведення зі стану сп'яніння та абстинентного стану, психологічна, соціальна та сімейна реабілітація, психокорекція співзалежності);
 • визначення станів сп'яніння.

Наркологічно-диспансерне відділення (вул.Сковороди,35, тел.2-09-20, 7-32-30, 7-35-05):

 • лікування хімічної залежності;
 • видача сертифікатів наркопрофоглядів;
 • консультації з наркологічних питань;
 • проведення підтримуючої терапії;
 • організація постійного підтримуючого спостереження).