Київський район м. Полтави заснований у 1952 році, має територію 5437,8 гектарів, що складає 52,8 % від загальної площі міста Полтави. Станом на січень 2016 року в районі проживає близько 90 тис. осіб.
   
 
Сьогодні:
вівторок, 21 травня
   
 

Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім.О.Ф. Мальцева — одна з найстаріших лікувальних установ даного профілю. За свою майже 120-річну історію вона пройшла ряд важливих етапів свого розвитку.

Серед них слід виділити дореволюційний період (1802-1917 рр.), що був тісно пов'язаний з іменами видатних лікарів ― Я.М.Матвєєва, В.О.Добржінського, Ф.П.Цитовича, П.І.Грязнова, І.Я.Платонова.

Особливо великий внесок у розвиток психіатричної допомоги цього етапу був здійснений першим директором лікарні О.Ф. Мальцевим, який займав цю посаду протягом 40 років (1886-1926 рр.). У 1895 році з його ініціативи Полтавське земство почало будівництво психіатричної колонії на околиці Полтави (зараз територія Полтавської обласної психіатричної лікарні). Незабаром колонія стала добре облаштованим, гарно оснащеним медичним закладом, на базі якого широко проводилося лікування працею. Цьому виду лікування психічно хворих О.Ф.Мальцев надавав особливе значення. Він говорив: "Хорошая лечебница должна быть лечебным средством для больных, а плохая – готовить хроников и неизлечимых, которые тогда будут переполнять хронические учреждения и ложиться громадной тяжестью на бюджет населения".

Завдяки зусиллям О.Ф.Мальцева й очолюваного ним колективу лікарів, до складу якого входили відомі психіатри А.І.Піснячевський, В.М.Гаккебуш, К.М.Гах, Л.А.Юнін, Н.В.Ложкін, Полтавська губернська земська психіатрична лікарня ввійшла до числа передових лікувальних закладів дореволюційної Росії.

Після революції почалася енергійна перебудова психіатричної служби на Полтавщині, яка проходила під гаслом "От презрения к активным методам лечения".

На початку 30-х років ХХ сторіччя визначилися тенденції до якісної зміни та розширення методів терапевтичного впливу на психічно хворих. Це значною мірою було пов'язане з опублікованими в 1931 році постановами, направленими на перехід до активного лікування та реконструкції психіатричної служби.

У лікувальну практику впроваджувалися піротерапія, лікування психічно хворих переливанням крові. Участь хворих у трудових процесах стала носити, у першу чергу, лікувальний характер.

Значну роль у розвитку клініко-діагностичних і організаційних можливостей Полтавської психіатричної лікарні відіграв Харківський психоневрологічний інститут. Постійними консультантами лікарні були відомі вітчизняні психіатри А.І.Ющенко, Н.П.Татаренко та інші. На базі лікарні проводилася наукова робота: дослідження Г.О.Гольдблата, Ф.Д.Пащенко, С.А.Бессалько, А.І.Крапівкіна були присвячені актуальним питанням психіатрії та публікувалися у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Воєнні роки посідають особливе місце в історії Полтавської обласної психіатричної лікарні. У перші роки Великої Вітчизняної війни на її базі було створено госпіталь. Ряд співробітників лікарні брали безпосередню участь у бойових діях. Сорок осіб з їх числа загинули. На честь співробітників лікарні - учасників війни на території закладу споруджено пам'ятник.

Окупанти повністю зруйнували лікарню. Було спалено 36 споруд і 19 господарських приміщень, пограбоване підсобне господарство, знищено архів та бібліотеку. Розстріляно більш ніж 1000 хворих.

Відразу після звільнення Полтави 23 вересня 1943 року було відновлено роботу лікарні і її відбудову, яка завершилася в 1961 році.

Період новітньої історії Полтавської психіатричної лікарні визначається початком будівництва її нового комплексу й послідуючою реорганізацією більшості відділень та служб, які були завершені в 1983 році введенням в експлуатацію нових сучасних лікувальних корпусів на 580 ліжок. Це стало можливим завдяки ентузіазму головного лікаря Денеко Олексія Григоровича, який зробив значний внесок у становлення психіатричної служби на Полтавщині і продовжує свою трудову діяльність на посаді завідувача відділенням амбулаторної судово-психіатричної експертизи.

У 2000 році комісією МОЗ України психіатричній лікарні присвоєно вищу акредитаційну категорію, яку підтверджено через три роки.

Нині в ній функціонують 19 лікувально-діагностичних відділень, з яких 9 —спеціалізованих.

Лікарня пишається своїми медичним співробітниками. Переважна більшість лікарів має кваліфікаційні категорії.

Відкриття на базі психіатричної лікарні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології УМСА, якою свого часу керували професори д.м.н. А.І. Шульга, д.м.н. Г.Т. Сонник, а нині д.м.н. А.М. Скрипніков, значно стимулювало і покращило науково-методичну роботу практикуючих лікарів, про що свідчить видання семи збірок „Актуальні питання психіатричної практики", в яких опубліковано понад сто наукових праць, присвячених найбільш хвилюючим проблемам психіатрії та наркології. На основі зібраних у лікарні матеріалів підготовлено 8 кандидатських дисертацій.

Дана медична установа є великим спеціалізованим лікувальним закладом, який з 1987 року носить ім'я одного із засновників і першого директора закладу – Олександра Фелікісімовича Мальцева.

А.Г. Пасічний, М.О. Денеко, А.А. Пасічний